Чл. 1. Всеки Клиент на потребителски кредит от финансова институция, член на АОНК, има право да подаде жалба до Етичната комисия на АОНК по един от следните начини:
• Като депозира лично писмено оплакването в офиса на АОНК на адрес София, ул. Якубица 19, ет. 1 офис 1С
• Като изпрати електронна поща на е-мейла на дружеството Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
• Като изпрати писмено оплакването чрез лицензиран пощенски оператор София, ул. Якубица 19, ет. 1 офис 1С.

Чл. 2. (1) При постъпване на жалба Клиентът получава в рамките на 3 /три/ дни потвърждение от деловодството на АОНК на посочения адрес или е-мейл за получаване жалбата и предприетите действия.
(2) С потвърждението по чл.2 (1) може да бъде поискана при необходимост допълнителна информация за разглеждане на жалбата.
(3) Постъпилата жалба се разглежда от Етичната комисия в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на жалбата. В случай, че е поискана допълнителна информация, срокът започва да тече от датата на получаване на поисканата допълнителна информация.

Чл. 3. (1) След разглеждане на постъпила жалба на Клиент Етичната комисия уведомява съответния член като отправя препоръка в случай на констатирано нарушение за отстраняването му и иска становище от него.
(2) Съответния член на АОНК е длъжен да отговори в 30 дневен срок дали приема препоръката.
(3) В случай че препоръката на Етичната комисия не бъде приета, въпросът се отнася до ОС, което взема решение да потвърди препоръката или да приеме становището на съответния член относно нейната неприложимост или неправилност. При гласуване на ОС по поставения въпрос за нарушение от страна на определен член, той няма право да гласува и мнозинството за вземане на решение се определя, без да се брои неговия глас.
(4) В случай че ОС потвърди отправената препоръка, то уведомява съответния член за взетото решение. Ако в срок от 30 дни след уведомяването, съответния член не отговори писмено, че ще изпълни препоръката, ОС има право да сезира съответния компетентен държавен орган.

Чл. 4. Клиентът се уведомява писмено за взетите решения по чл. 3 като копие от преписката се архивира в деловодството на АОНК.