АОНК взе активно участие в подготовката на Националната оценка на риска по новия Закон за мерките срещу изпирането на пари

Представители на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране взеха активно участие в...

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ - 12 май 2016г.

Представяне на проекта на Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС) за Център за...